Missie & Kernwaarden

MISSIE: “Een stem geven aan mensen die strijden voor idealen”

KERNWAARDEN:
Idealistisch: Ik geloof in een betere, rechtvaardiger wereld. Soms overheerst het cynisme in de media, maar gelukkig zijn heel veel particulieren en organisaties bezig met bijvoorbeeld het wegwerken van achterstanden van mensen in armoede, het opvangen van vluchtelingen en het organiseren van maaltijden voor daklozen. Een van mijn favoriete spreuken is die van dichteres Henriette Roland Holst: “De zachte krachten zullen zeker winnen in ’t eind”.

Duurzaam: We zijn rentmeester van deze aarde en hebben de opdracht Moeder Aarde te beschermen en over te dragen aan volgende generaties. Hierbij hoort ook zeker om met respect om te gaan met dieren. Door de klimaatdiscussie zien steeds meer mensen in dat het roer om moet. Dat onze CO2-voetstap kleiner moet worden.

Betrokken: De twee vorige kernwaarden leiden automatisch tot betrokkenheid bij mensen met een achterstand en betrokkenheid bij de natuur. Daardoor help ik organisaties en werkgevers met het schrijven van levendige, beeldende teksten, zodat zij zichtbaarder zijn en een beter imago krijgen.