CNV

Op de bres voor anderen

Veel CNV-leden staan voor anderen klaar. Hierover interviewde ik Frans de Bruijn en Anita Schutmaat voor het decembernummer van MijnVakbond.
Inspecteren is een ambacht – december 2015

CNV Connectief Academie wil werknemers ontwikkelen

Nelleke Aantjes en Melanie de Zeeuw zijn trainer bij CNV Connectief Academie. In het interview maken zij duidelijk graag werknemers vooruit te willen helpen.
Maak gebruik van onze expertise – september 2015

Bezuinigingen betekenen meer agressie

Agressie is van alle tijden, maar went nooit. Twee interviews met CNV-leden uit sectoren waar agressie veel voorkomt: Laura Kapsenberg (Justitie/gevangeniswezen) en Miny Nales (psychiatrie).
Ik leef op intuïtie – september 2015

Zorg zo dicht mogelijk bij inwoners

Per 1 januari 2015 zijn veel zorgtaken overgenomen door de gemeenten. Wethouder Sandra van Rijk0m van Wijdemeren in het juninummer van MijnVakbond: “Inwoners moeten bijspringen als buurman hulp nodig heeft”.  Ondanks veel kritiek, is zij er voorstander van dat zorgtaken van het rijk naar de gemeenten zijn gegaan.
“Inwoners hebben profijt van transitie zorgtaken”- juni 2015

Helen van den Berg: nieuwe voorzitter CNV Connectief

Helen van den Berg, de voorzitter van de kersverse nieuwe bond CNV Connectief (fusie CNV Publieke Zaak en CNV Onderwijs), heeft duidelijke opvattingen over de rol van werknemers:
Geef professionele ruimte aan medewerkers terug – maart 2015

Werken in de nacht

Sommige werknemers geven de voorkeur aan werken in de nacht. Zoals Cleo Manni en Margriet Wuisman.
In de nacht meer aandacht voor de cliënt – maart 2015

Vrijwilligers hebben zélf hulp nodig

De participatiemaatschappij. Een goede zaak of schaamlap voor bezuinigingen? In ieder geval wil dit kabinet betaald krachten vervangen door vrijwilligers. Hoogleraar Evelien Tonkens (Universiteit Humanistiek) is hierover zeer kritisch in MijnVakbond: “We hebben collectief niet meer het geld over voor allerlei betaalde banen.”
Maak participatiebevorderende voorzieningen beter- december 2014

Ik hecht niet aan pluche

Lef moet je hebben. Stoppen als voorzitter als je nog zeker tien jaar aan de bak moet. Eric de Macker van CNV Publieke Zaak: “Het wordt tijd voor een nieuwe generatie.”
Eric de Macker vertrekt als voorzitter CNV Publieke Zaak – december 2014

Netwerken: groeien door kennis te delen

We leven in een netwerkmaatschappij. Loopbaandeskundige Aaltje Vincent is in het septembernummer van MijnVakbond duidelijk: “Om je werk goed te kunnen doen moet je uit je isolement. Je moet in contact zijn met de buitenwereld.” Naast Vincent laten ook twee leden uit de CNV-sectoren hun licht schijnen over netwerken.
Het leven is één groot netwerk – september 2014

Lange adem voor juridisch succes!

Wat is de drive van onze juridisch medewerkers? Daar gaat het artikel over in het maartnummer 2014 van MijnVakbond met interviews met leden en medewerkers!
Op de bres voor onze leden – maart 2014